Podanie można składać w sekretariacie szkoły lub przez portal elektronicznego naboru

zgodnie z harmonogram rekrutacji.

     
                                                        
     
  Pobierz podanie Portal naboru elektronicznego Harmonogram rekrutacji

       

 

                                 
   
Wykaz składanych dokumentów Kryteria przyjęcia do szkoły

      


W roku szkolnym 2020/2021  dla absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej oferujemy naukę w niżej wymienionych typach szkół:

technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich i kosmetycznych
technik informatyk
mechanik pojazdów samochodowych
kierowca mechanik
profil wielozawodowy


Baza dydaktyczna 

Rejestracja kandydatów przez portal elektronicznego naboru: https://lubelszczyzna.edu.com.pl lub składając podanie w sekretariacie szkoły. Po złożeniu wniosku rekrutacyjnego do technikum lub branżowej szkoły I stopnia wydawane jest w sekretariacie szkoły skierowanie na badania lekarskie

30.03.2020 - 09.04.2020
– wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej szkół.

11.05.2020 od godz. 8:00 - 23.06.2020 do godz. 15:00
– rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych; wybór preferencji przez kandydatów; składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.