Kolejny sukces naszej szkoły w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Projekt "Aktywni z zawodzie" edycja 2 będzie realizowany od 1.04.2013 r. Udało się uzyskać ok. 800 tys. zł na staże zagraniczne w Niemczech, krajowe w Gdańsku oraz miejscowe. Ogółem skorzysta z nich 63 uczniów Zespołu Szkół w Piaskach.

  Projekt "Aktywni w zawodzie" edycja 2 przewiduje głównie uczestnictwo uczniów w stażach, które odbywać się będą od 1-26 lipca.

28 września 2012 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenia projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Aktywni w zawodzie”. Wśród licznie zgromadzonych  byli uczniowie-  uczestnicy wakacyjnych staży, dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie, pracodawcy oraz goście ze Starostwa Powiatowego w Świdniku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powiat Świdnicki

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. C.K. Norwida w Świdniku

Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach

Dyrektor Zespołu Szkół w Trawnikach