Informacje o zadaniach, kursach i szkoleniach

  1. O udział w projekcie ubiegać się mogą wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych jednocześnie spełniają wszystkie poniższe kryteria:
  • zamieszkujące obszar województwa lubelskiego
  • są uczniami/ nauczycielami:

1) Zespół Szkół w Piaskach

2) Zespół Szkół w Trawnikach

3) Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku

4) Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku

  1. Uczestnictwo w Projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
  2. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia:
  3. Uczniowie i nauczyciele mogą brać udział w jednej wybranej formie wsparcia tj. szkolenie/kurs (z wyjątkiem doradztwa zawodowego, staży, zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe dla uczniów).

 

Zadanie 1 – Studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piaskach

Lp.

 

Nazwa (zakres) studiów podyplomowych

liczba nauczycieli

1

elektroniczne/mechaniczne

1

2

grafika komputerowa , administrowanie sieciami, bazy danych

1

3

przygotowanie pedagogiczne

1

4

kosmetologia

1

 

Zadanie  2 –  Szkolenia doskonalące dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piaskach

Lp.

nazwa

liczba osób

liczba godzin

1

Kurs mediacje

1

15

2

Kurs kierownik wycieczek szkolnych

1

15

3

Kurs praca z uczniem metodą eksperymentu

2

15

4

Kurs mechanika pojazdów

5

15

5

Kurs prawo pracy

1

15

6

Kurs CISCO

1

w zależności od kursu

7

Kurs Sterowniki pojazdów

4

w zależności od kursu

8

Kurs nowoczesne zabiegi fryzjerskie

8

15

 

Zadanie  3 –  Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli Zespołu Szkół w Piaskach

Lp.

nazwa

liczba osób

liczba godzin

1

Kurs programowanie 3D

1

180

2

Kurs spawacz

2

180

3

Kurs obrabiarki CNC

2

180

Zadanie  4 –  Organizacja wizyt studyjnych nauczycieli na uczelniach wyższych

Lp.

 

szkoła

liczba nauczycieli

1

PCEZ

22

2

NORWID

16

3

ZS PIASKI

16

4

ZS TRAWNIKI

13

 

Zadanie  5 –  Kursy zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół w Piaskach

Lp.

nazwa kursu

liczba osób

liczba godzin/grupę

Termin realizacji

1

spawacz TIG

10

210

II i III kwartał 2021

2

operator  wózka
jezdniowego

10

min. 40

II i III kwartał 2021

3

operator N hydraulicznych dźwigów samochodowych HDS

10

min.20

IV kwartał 2021 i 2022 r.

4

Kurs prawa jazdy kat.B wraz z egzaminem

10

min. 60

IV kwartał 2021 i 2022 r.

5

prawo jazdy B+E/  doskonalenia techniki jazdy samochodem ciężarowym

20

150

IV kwartał 2021 i 2022 r.

6

Grafika komputerowa

10

120

IV kwartał 2021 i 2022 r.

7

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

10

150

IV kwartał 2021 i 2022 r.

8

stylizacja fryzur - nowoczesne techniki fryzjerskie

16

120

II i III kwartał 2021

8

Kurs wizażu

26

120

II i III kwartał 2021

9

tworzenie witryn internetowych

7

120

IV kwartał 2021 i 2022 r.

10

Przeprowadzenie kursu programowanie i
obsługiwanie procesu druku 3D

20

140

II i III kwartał 2021

11

Przeprowadzenie kursu CISCO

15

120

IV kwartał 2021 i 2022 r.

Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju kursu, ilości godzin i ilości uczestników.

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym kursie zawodowym.

 

Zadanie  6 –  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów Zespołu Szkół w Piaskach

Lp.

nazwa zajęć

liczba osób/ grup

liczba godzin/grupę

1

język obcy branżowy

38
(7 grup)

60

2

język polski

60

3

matematyka

60

 

Zadanie  7 –  Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów Zespołu Szkół w Piaskach

Lp.

nazwa zajęć

liczba osób

liczba godzin/grupę

1

warsztaty umiejętności uczenia się

38

10

2

warsztaty umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy

38

10

Zadanie 8 – Zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów

Lp.

szkoła

 

liczba osób

liczba godzin/grupę

1

ZS PIASKI

135

10

 

Zadanie 9 – Staże uczniowskie u pracodawców lokalnych

Lp.

szkoła

liczba uczniów

liczba godzin/osobę

Termin realizacji

1

ZS PIASKI

53

150

VII – VIII 2022 r.