„Droga do profesji”

Miło nam poinformować, że kolejny wniosek złożony przez nas w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego otrzymał dofinansowanie realizowanego projektu „Droga do profesji”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej 12 -edukacja, kwalifikacje i kompetencje; działanie 12.4 - kształcenie zawodowe.

Wartość realizowanego projektu to 2672241,20 zł w tym środki krajowe to 400 836, 18 zł a środki wspólnotowe to 2 271 405, 02 zł.

Zapraszamy uczniów i nauczycieli na spotkanie informacyjne dotyczące projektu, które odbędzie się w dniu 7 listopada 2017 r. o godzinie 9.40 w auli Zespołu Szkół w Piaskach.