Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
Projekt Zespołu Szkół w Piaskach dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej realizowany w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

W odpowiedzi na konkurs otwarty nr 5/POKL/9.2/2009 szkoła opracowała wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów i otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości

825 126 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokładniejsze informacje o realizacji Projektu znajduja się w kolejnych podpunktach menu strony.