W dniach 3 – 5 października 2018 r. odbył się wyjazd edukacyjny dla 30 uczniów Zespołu Szkół w Piaskach (grupa zawodów „motoryzacyjnych”) - do fabryki FCA Poland w Tychach oraz zakładu KOMEL w Sosnowcu. Wyjazd był zorganizowany w ramach realizacji projektu „Droga do profesji”.

Wyjazd to także okazja do zwiedzania ciekawych miejsc w Katowicach, gdzie uczniowie kwaterowali. Poniżej krótka charakterystyka zwiedzanych zakładów.
FCA Poland Tychy

Produkcja: Fiat 500, Abarth 500, Lancia Ypsilon.

Zajmuje 2,4 mln m² powierzchni, z czego na hale produkcyjne i budynki usługowe przypada 0,5 mln m². Jest jednym z największych zakładów produkcyjnych w Europie. Z jego linii montażowych co 46 sekund zjeżdża jeden samochód. W zakładzie pracuje obecnie ok. 2808 osób, a dodatkowo na jego terenie znajduje się 56 firm świadczących usługi na rzecz fabryki. To prawdziwe miasteczko przemysłowe.

W 2017 roku w Zakładzie Tychy wyprodukowano 263 samochody, w tym: Fiatów 500 –175 886 szt., Abartów 500 –17 847 szt. i Lancii Ypsilon – 57 760 szt. Oprócz modeli Grupy FCA wyprodukowano także Fordy Ka w liczbie 48 893. 99% samochodów marek FCA produkowanych w Tychach (tj. 253 746 szt.) eksportowano na rynki 67 krajów świata, w tym do Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, a także do dalekiej Japonii i Australii. Wyniki te stawiają FCA Poland zdecydowanie na pierwszym miejscu wśród producentów samochodów w Polsce. Przeprowadzony w grudniu 2015 roku audyt potwierdził ponownie przynależność tyskiego zakładu do grona najlepszych fabryk przemysłu motoryzacyjnego w Europie, szczycących się certyfikatem Gold Level wg „World Class Manufacturing”.

W 2017 roku na liście „500” Rzeczpospolitej – rankingu największych firm pod względem obrotów i wyników FCA Poland zajęła 10. miejsce natomiast na liście „2000” spółka uplasowała się na 2. miejscu wśród największych eksporterów polskiej gospodarki.

Źródło: http://fcagroup.pl/fca-w-polsce/zaklady-grupy-fca-w-polsce/

 

KOMEL Sosnowiec

Biuro Konstrukcyjne, Laboratorium Maszyn Elektrycznych, Zakład Wdrożeniowy

Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL jest liderem wśród jednostek zajmujących się problematyką maszyn i napędów elektrycznych, ich badaniami, rozwojem, projektowaniem, eksploatacją i diagnostyką.

W Instytucie prowadzone są prace naukowe i rozwojowe dotyczące m.in.:

- prądnic z magnesami trwałymi do odnawialnych źródeł energii,
- energooszczędnych napędów i silników z magnesami trwałymi, głównie do napędu pojazdów elektrycznych,
- energooszczędnych silników elektrycznych małej i dużej mocy,
- silników przeciwwybuchowych dla górnictwa oraz pompowni gazu i ropy naftowej,
- silników elektrycznych do specjalnych zastosowań (np. lotnictwo, przemysł obrabiarkowy, przemysł stoczniowy, trakcja elektryczna, obronność kraju itp.).

Ponadto KOMEL oferuje usługi dotyczące silników i napędów elektrycznych, a to wykonywanie:

- badań diagnostycznych maszyn elektrycznych w eksploatacji,
- ekspertyz dotyczących uszkadzania się maszyn i awarii napędów,
- remontów, rekonstrukcji i modernizacji silników, zwłaszcza maszyn dużej mocy,
- obniżania strat i hałasu w silnikach starych serii,
- badań laboratoryjnych modeli i prototypów maszyn elektrycznych wirujących,

oraz produkuje:

- silniki i prądnice prądu stałego,
- silniki z magnesami trwałymi,
- silniki indukcyjne ogólnego stosowania oraz silniki specjalne,
- zespoły elektromaszynowe,
- elektronarzędzia specjalistyczne.

Źródło: http://www.komel.katowice.pl/index2.html