Matura poprawkowa odbędzie się 24 sierpnia 2021 roku o godzinie 9:00, należy zgłosić się 30 minut wcześniej z dowodem osobistym, długopisem piszącym na czarno i kalkulatorem prostym na matematykę.

Harmonogram egzaminów maturalnych

Informacja o egzaminie maturalnym w roku 2021


Uwaga maturzyści!


Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi CKE, MEiN i GIS dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. dostępnymi pod tym adresem.

Szkolne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów (.pdf)Absolwenci Zespołu Szkół w Piaskach, którzy chcą zdawać maturę w maju 2021 roku powinni jak najszybciej  złożyć DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 (wzór do pobrania na stronie OKE Kraków). Ostateczny termin składania deklaracji – 5.02.2021.