TERMINY ZJAZDÓW W SZKOLE DLA DOROSŁYCH

Semestr pierwszy 2019/2020

Harmonogram egzaminów w Szkołach dla Dorosłych (absolwenci KKZ)

TERMINY ZJAZDÓW W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

Semestr drugi 2018/2019

Pierwsze zajęcia w szkołach dla dorosłych

(Technik turystyki wiejskiej, Technik usług kosmetycznych)

odbędą się 21 i 22 września.

Podczas zajęć zostanie podany harmonogram zjazdów.