15 lipca 2014 zakończono realizację projektu edukacyjnego „SZANSA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość projektu to ponad 155 tysięcy złotych.

Drodzy uczestnicy projektu "Szansa". Aby odczytać harmonogram zajęć na listopad należy przejść do:

Projekty  > "Szansa" > Harmonogram zajęć - listopad .

 

19 października grupa uczestników projektu "Szansa" wzięła udział w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy.

Deszczowa pogoda nie zniechęciła nas do odwiedzenia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Na auli niezbędne okazały się okulary …

 

Liceum Ogólnokształcące w Piaskach od 01.09.2013 do 15.07.2014 r. będzie realizowało projekt EFS pt. „SZANSA” w ramach POKL:  Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.