Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 
  Szkoła bez granic
 
 
Projekt Zespołu Szkół w Piaskach dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

realizowany w oparciu o Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

 

Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości

760 221 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

i jest realizowany w okresie  1 kwietnia 2011 - 30 września 2012.