Zespół Szkół w Piaskach realizuje Projekt pn: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach działania RPLU.05.02.00. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 • Okres realizacji: 2018-2019 r.
 • Cel projektu : poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
 • Wartość projektu: 4 511 778,07 zł
 • Dofinansowanie wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Przedmiotem projektu jest głęboka modernizacja energetyczna obiektów Zespołu Szkół w Piaskach. Zadanie będzie realizowane dla 4 budynków;

 1. Warsztatów szkolnych,
 2. Hali sportowej,
 3. Budynku Gimnazjum,
 4. Budynku dydaktycznego ZS Piaski.

Zakres prac termomodernizacyjnych

Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych i gimnazjum

 • docieplenie ścian,
 • docieplenie dachu,
 • docieplenie fundamentów,
 • wymiana drzwi i bram garażowych

Modernizacja c.o. w warsztatach szkolnych.

 • wymiana nieefektywnych grzejników
 • wymiana wszystkich rur
 • montaż zaworów termostatycznych

Wymiana oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne LED:

 • wymiana oświetlenia na LED-e  w warsztatach szkolnych,
 • wymiana oświetlenia na LED-e  w hali sportowej,
 • sterowanie oświetleniem za pomocą czujek obecności (szatnie, korytarze, sanitariaty).

Instalacja pomp ciepła z dolnym źródłem o mocy 173 kW – 40 odwiertów o głębokości 100 każdy.  Pompy ciepła będą ogrzewać wszystkie obiekty Zespołu Szkół

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,2 kWp na budynku gimnazjum oraz instalacji o mocy 40 kWp na budynku warsztatów szkolnych.

Projektu wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa w budynkach oraz spowoduje zmniejszenie kosztów związanych ze zużyciem energii. Zastosowanie OZE przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i ograniczenia degradacji środowiska.