Dokumenty składane na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na rok szkolny 2024/2025 to:

  • Podanie (wzór 2024 tutaj),
  • W celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły (technikum lub liceum),
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
  • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie.

 

Uwaga!!! Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ).

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.