SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • zaoczny,
 • część zajęć prowadzona w formie online,
 • czas trwania nauki – 2 lata,
 • praktyki –  2 x 4 tygodnie,
 • nauka bezpłatna.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
 • HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
 • Symbol cyfrowy zawodu: 515205

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,
 • realizowanie i rozliczanie imprez i usług turystycznych na obszarach wiejskich,
 • organizowanie prac w gospodarstwie rolnym,
 • organizowanie działalności agroturystycznej,
 • obsługiwanie klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

ZAKRES MATERIAŁU NAUCZANIA:

 • podstawy turystyki na obszarach wiejskich i agroturystyki,
 • organizowanie imprez i usług turystycznych,
 • prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
 • organizowanie gospodarstwa rolnego,
 • prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • organizowanie gospodarstwa agroturystycznego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Nabycie uprawnień do prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego bądź agroturystycznego. Możliwość ubiegania się o środki w ramach unijnych dofinansowań przedsięwzięć rolnych.

Możliwość zatrudnienia w:

 • gospodarstwach rolnych i agroturystycznych,
 • przedsiębiorstwach turystycznych (agencje, biura),
 • pensjonatach i hotelach,
 • instytucjach związanych z turystyką wiejską i rolnictwem, itp

Regulamin KKZ


Dodatkowe informacje

loading...
Informacja o KKZ
Dokumenty
21.11.30 Dokumenty - kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Dokumenty składane na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy na rok szkolny 2024/2025 to:

 • Podanie (wzór 2024 tutaj),
 • W celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły (technikum lub liceum),
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie,
 • Dwa zdjęcia z nazwiskiem i imionami kandydata wpisanymi na odwrocie. Czytaj więcej
E-learning