Publikacja została opracowana w ramach realizacji projektu: Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), współfinasowanego ze środków EFS.

Link do: pobrania publikacji

Konferencja ORE “Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich - wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”

- Edukacja włączająca nie jest czymś nowym, nie jest modelem, jest uznaniem prawa do samostanowienia dziecka z niepełnosprawnością oraz jego rodziców. Wysoka jakość edukacji jest kluczem do samodzielności osoby z niepełnosprawnością - słowa te skierował do obecnych Pan Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

30 maja w Szkole Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości w Kalinówce zainaugurowano kampanię społeczną „Włączanie łączy, nie dzieli”. Jej celem było zwrócenie uwagi na to, że do każdej szkoły uczęszczają uczniowie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Od lipca ubiegłego roku Zespół Szkół w Piaskach bierze udział w projekcie testującym model edukacji włączającej - “Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)”.

Edukacja włączająca stała się główną polityką edukacyjną między innymi w Holandii, Włoszech, Francji, Szkocji, Anglii, Danii i USA. Rozwój systemów edukacji włączającej coraz częściej jest traktowany jako konieczność, ale także jako wyzwanie dla wszystkich krajów europejskich.