Kadra pedagogiczna:

 Waldemar Szałek

 Dyrektor Zespołu Szkół
 - przedmioty branży samochodowej

 Elżbieta Kulisz

 Wicedyrektor Zespołu Szkół
 - język polski

 Beata Kędrak

 Wicedyrektor Zespołu Szkół
  - biologia
  - higiena

 Sylwia Zajączkowska

 pedagog szkolny
 wdż

 Katarzyna Jopa-Dąbrowska

 język angielski

 Ewa Pocheć

 język polski

 Magdalena Kowalczyk

 język polski

 Katarzyna Król

 język angielski

 Magdalena Wytrzyszczewska

 język rosyjski, przedsiębiorczość

 Katarzyna Zalewska

 język angielski

 Gabriela Lewczuk-Proć

 język niemiecki

 ks. Robert Karczmarek

 religia

 ks. Jacek Zaręba

 religia

 ks. Adrian Komorowski

 religia

 Paweł Kudeń

 kierownik warsztatów szkolnych,
 przedmioty branży samochodowej,

 zajęcia praktyczne

 Ewa Bonecka

 chemia, fizyka, geografia

 Dorota Malicka

 matematyka, informatyka

 Beata Sawczuk-Hanc

 matematyka, ekonomiczne przedmioty
 zawodowe

 Maria Suchecka

 biblioteka

 Grzegorz Stasiak-Głowala

 przedmioty branży samochodowej,
 
zajęcia praktyczne

 Magda Szerafin-Pyrz

 historia, wiedza o społeczeństwie

 Małgorzata Śniadowska-Siwek

 wychowanie fizyczne

 Nina Drzewiecka

 wychowanie fizyczne

 Tomasz Jopa

 nauka jazdy samochodem osobowym,
 przepisy ruchu drogowego

 Tomasz Jasieczek

 przedmioty branży samochodowej

 Anna Dudek

 fryzjerskie przedmioty zawodowe

 Mariola Góźdź
 fryzjerskie przedmioty zawodowe
 Marek Branica  przedmioty branży samochodowej,
 
zajęcia praktyczne
 Rafał Zagdański zajęcia praktyczne
 Zbigniew Zagdański zajęcia praktyczne
 Anna Kudeń fryzjerskie przedmioty zawodowe,
 opiekun praktycznej nauki zawodu,
 przedmioty zawodowe
 Mariusz Kamiński przedmioty branży samochodowej,
 zajęcia praktyczne
 Piotr Dołęga informatyczne przedmioty zawodowe
 Grażyna Mrozińska-Hotloś informatyczne przedmioty zawodowe
 Karolina Matusiak informatyczne przedmioty zawodowe
 Anita Golec przedmioty branży samochodowej
 Robert Wierzbik przedmioty branży samochodowej
 Agnieszka Sewruk język angielski
 Piotr Sewruk

 nauczyciel informatyki,
 wychowawca w internacie

 Magda Jachorek język rosyjski
 Agnieszka Koch fizyka,
 przedmioty zawodowe,
 kierownik kształcenia praktycznego
 Jerzy Jasiński historia,
 WOS,
 biblioteka,
 wychowawca w internacie
 ks. Andrzej Okaj religia
 Magdalena Lipowska wychowanie fizyczne,
 społeczny inspektor pracy
 Honorata Hojnacka matematyka
 Rafał Puch przedmioty zawodowe górnicze
 Krzysztof Szymanek przedmioty zawodowe górnicze
 Tomasz Bednarek przedmioty zawodowe
 Jacek Jagiełło przedmioty zawodowe
 Zofia Wawryszuk przedmioty zawodowe
 Andrzej Zięba przedmioty zawodowe
 Agnieszka Gładysz pedagog szkolny,
 koordynator do spraw dostępności,
 szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa,
 wychowawczyni w internacie
 Anna Giza doradca zawodowy,
 przedmioty zawodowe
 Monika Hanc wychowawczyni w internacie
 Ewa Kociubowska wychowawczyni w internacie
 Agnieszka Staniak wychowawczyni w internacie
 Urszula Siedlecka wychowawczyni w internacie
 Katarzyna Balcerek wychowawczyni w internacie
 Magdalena Kur przedmioty zawodowe
 Małgorzata Wójcik przedmioty zawodowe

Nasza administracja i obsługa:

 Ewa Poleszak

 główny księgowy

 Monika Rycerz

 zastępca głównego księgowego

 Joanna Juszczyk

 kierownik administracyjno gospodarczy

 Monika Walkowska
 sekretarz szkoły

 Rafał Olszewski

 referent

 Magdalena Kowalczyk

 księgowy

 Anna Korzeniowska

 samodzielny referent

 Agata Różyła

 samodzielny referent
 Waldemar Kulisz pracownik obsługi

 Zygmunt Mazurek

 pracownik obsługi

 Ewa Czajkowska

 pracownik obsługi

 Ewa Ścibura

 pracownik obsługi

 Iwona Wierzbicka

 pracownik obsługi

 Marlena Sławek

 pracownik obsługi

 Monika Drążek pracownik obsługi
 Anna Górna pracownik obsługi
 Urszula Pasieczna pracownik obsługi
 Ewa Smaga pomoc nauczyciela