Kadra pedagogiczna:

 Katarzyna Król

 Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach
 - język angielski

 mgr inż. Agnieszka Koch

 Wicedyrektor Zespołu Szkół w Piaskach
 fizyka, przedmioty zawodowe

 Sylwia Zajączkowska

 pedagog szkolny,
 wdż

 Piotr Król

 psycholog

 Katarzyna Jopa-Dąbrowska

 język angielski

 Ewa Frankiewicz

 język polski

 Nina Baran

 język polski

 Magdalena Wytrzyszczewska

 język rosyjski,
 podstawy przedsiębiorczości,
 geografia

 Katarzyna Zalewska

 język angielski

 Gabriela Lewczuk-Proć

 język niemiecki

 Nina Jaromin

 religia

 Paweł Kudeń

 kierownik warsztatów szkolnych,
 przedmioty branży samochodowej,

 zajęcia praktyczne

 Ewa Bonecka

 chemia,
 fizyka

 Dorota Malicka

 matematyka,
 informatyka

 Beata Sawczuk-Hanc

 matematyka,
 matematyka w praktyce

 Maria Suchecka

 biblioteka

 Grzegorz Stasiak-Głowala

 przedmioty branży samochodowej,
 
zajęcia praktyczne

 Magda Szerafin-Pyrz

 historia,
 wiedza o społeczeństwie,
 historia i społeczeństwo

 Małgorzata Śniadowska-Siwek

 wychowanie fizyczne

 Nina Drzewiecka

 wychowanie fizyczne

 Tomasz Jopa

 nauka jazdy samochodem osobowym,
 przepisy ruchu drogowego

 Tomasz Jasieczek

 zajęcia praktyczne

 Anna Dudek

 fryzjerskie przedmioty zawodowe

 Mariola Góźdź
 fryzjerskie przedmioty zawodowe
 Marek Branica  przedmioty branży samochodowej,
 
zajęcia praktyczne
 Rafał Zagdański zajęcia praktyczne
 Anna Kudeń fryzjerskie przedmioty zawodowe,
 opiekun praktycznej nauki zawodu
 Mariusz Kamiński przedmioty branży samochodowej,
 zajęcia praktyczne
 Piotr Dołęga informatyczne przedmioty zawodowe
 Grażyna Mrozińska-Hotloś informatyczne przedmioty zawodowe
 Karolina Bielecka informatyczne przedmioty zawodowe
 Robert Wierzbik przedmioty branży samochodowej,
 geografia
 Agnieszka Sewruk język angielski,
 filozofia
 Piotr Sewruk

 nauczyciel informatyki,
 wychowawca w internacie

 Magda Jachorek język rosyjski
 Jerzy Jasiński

 historia i teraźniejszość
 historia,
 WOS,
 biblioteka,
 wychowawca w internacie

 ks. Andrzej Okaj religia
 Magdalena Lipowska wychowanie fizyczne,
 społeczny inspektor pracy
 Honorata Hojnacka matematyka
 Rafał Puch przedmioty zawodowe górnicze
 Tomasz Bednarek przedmioty zawodowe
 Jacek Jagiełło przedmioty zawodowe
 Agnieszka Gładysz pedagog szkolny,
 koordynator do spraw dostępności,
 szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa,
 wychowawczyni w internacie
 Anna Giza

 doradca zawodowy,
 fryzjerskie przedmioty zawodowe

 Monika Hanc wychowawczyni w internacie
 Ewa Kociubowska wychowawczyni w internacie
 Agnieszka Staniak wychowawczyni w internacie
 Urszula Siedlecka wychowawczyni w internacie
 Katarzyna Balcerek

 biologia,
 wychowawczyni w internacie

 Małgorzata Wójcik przedmioty zawodowe

Nasza administracja i obsługa:

 Ewa Poleszak

 główny księgowy

 Joanna Juszczyk

 kierownik administracyjno gospodarczy

 Edyta Ziętek

 specjalista ds. administracji

 Natalia Miszczuk
 sekretarz

 Rafał Olszewski

 administrator

 Zygmunt Mazurek pracownik obsługi

 Tomek Kociubowski

 pracownik obsługi

 Waldemar Kulisz

 pracownik obsługi

 Ewa Czajkowska

 pracownik obsługi

 Ewa Ścibura

 pracownik obsługi

 Iwona Wierzbicka

 pracownik obsługi

 Marlena Sławek

 pracownik obsługi

 Monika Drążek pracownik obsługi
 Ewa Golec pracownik obsługi
 Anna Górna pracownik obsługi
 Urszula Pasieczna pracownik obsługi
 Ewa Smaga pomoc nauczyciela