SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
 • przedmiot w zakresie rozszerzonym: język angielski


KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych


NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • montowanie i eksploatowanie komputera oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,
 • projektowanie baz danych i administrowanie tymi bazami,
 • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami


PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • podjęcie pracy jako serwisant lub monter systemów komputerowych,
 • podjęcie pracy jako sprzedawca w sklepie komputerowym odpowiadając za doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania komputerowego do konkretnych zastosowań,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadcząc usługi z zakresu instalowania oprogramowania i serwisowania komputerów osobistych,
 • podjęcie pracy w firmach sektora IT,
 • podjęcie pracy w firmach tworzących oprogramowanie i aplikacje internetowe,
 • podjęcie pracy w przedsiębiorstwach tworzących i eksploatujących oprogramowanie
 • poszerzanie własnych kompetencji uzyskując nowe kwalifikacje i uprawnienia w zależności od zainteresowań.