SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej w wybranym zawodzie,
 • zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w salach i pracowniach Zespołu Szkół w Piaskach oraz siedzibie Trawniki,
 • teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się przez 4 tygodnie w każdej klasie w Centrum Kształcenia Zawodowego, prowadzącym kształcenie w danym zawodzie,
 • praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców, jak również w pracowniach szkolnych.


NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE ZAWODY I OPIS NABYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI

 • Kucharz - HGT.02 - Przygotowywanie i wydawanie dań
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące przechowywania żywności, korzystania ze sprzętu gastronomicznego, przygotowywania i dekorowania potraw, dobierania zastawy stołowej oceniania jakości produktów; wydawania dań.

 • Sprzedawca - HAN.01 - Prowadzenie sprzedaży
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży, przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży, oznakowania i zabezpieczenia towarów, korzystania z urządzeń kasowych, dokonywania rozliczeń finansowych i prowadzenia dokumentacji handlowej.

 • Kelner - HGT.01 - Wykonywanie usług kelnerskich
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. sporządzania potraw i napojów w części handlowo-usługowej zakładu gastronomicznego, wykonywania czynności związanych obsługiwaniem gości, rozliczania usług kelnerskich.
 • Cukiernik - SPC.01 - Produkcja wyrobów cukierniczych
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. stosowania maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych, magazynowania surowców, półproduktów i wyrobów cukierniczych, sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych; wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych, obsługi urządzeń do pakowania żywności

 • Piekarz - SPC.03 - Produkcja wyrobów piekarskich
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych, przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich, dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie, przeprowadzania rozrostu kęsów oraz wypieku pieczywa, ekspedycji gotowych wyrobów, obsługi pieców piekarskich i urządzeń do konfekcjonowania pieczywa

 • Lakiernik samochodowy - MOT.03 - Diagnozowanie i naprawa powłok lakierniczych
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. zabezpieczenia powierzchni przed korozją, wypełniania ubytków w powłokach, szlifowania powierzchni, konserwacji i renowacji powłok lakierniczych; kontroli jakości wykonanych powłok lakierniczych, obsługi sprzętu stosowanego w lakiernictwie.
 • Elektryk - ELE.02  - Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. wykonywania i uruchamiania instalacji i elektrycznych na podstawie dokumentacji i technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych - MOT.02 - Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. przeprowadzania obsługi instalacji i konserwacji mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, diagnozowania stanu technicznego mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych, wykonywania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • Ślusarz - MEC.08 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej; wykonywania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej; wykonywania połączeń elementów maszyn, urządzeń i narzędzi; naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Operator obrabiarek skrawających - MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in.  przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,  wykonywania obróbki na obrabiarkach skrawających sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych - BUD.09 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,  wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych, wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - BUD.11 - Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarskich, wykonywania robót tapeciarskich, wykonywania robót posadzkarskich, wykonywania robót okładzinowych
 • Fryzjer - FRK.01 - Wykonywanie usług fryzjerskich
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. prowadzenia konsultacji z klientem dotyczącej zakresu usługi fryzjerskiej,  doradzania w zakresie doboru koloru i odpowiedniej fryzury, wykonywania pielęgnacji włosów i skóry głowy, wykonywania nietrwałego i trwałego odkształcania włosów, wykonywania strzyżenia włosów, golenia i formowania zarostu męskiego, wykonywania zmiany koloru włosów, wykonywania stylizacji fryzur.


PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
 • podjęcie nauki w szkole branżowej II-go stopnia, aby zdobyć wykształcenie średnie i tytuł technika,
 • podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie,
 • założenie własnej działalności usługowej w wyuczonym zawodzie,
 • poszerzanie własnych kompetencji, uzyskując nowe kwalifikacje i uprawnienia w zależności od zainteresowań.