SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej,
 • zajęcia praktyczne w szkolnych pracowniach i warsztatach oraz w zakładach branży motoryzacyjnej


KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

 • Kurs na prawo jazdy kat. B - bezpłatnie


NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, ocena stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 • kontrolowanie jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.


PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
 • podjęcie nauki w szkole branżowej II-go stopnia aby zdobyć wykształcenie średnie i tytuł technika,
 • podjęcie pracy jako mechanik w warsztatach lub serwisach samochodowych,
 • założenie własnego warsztatu naprawy pojazdów samochodowych,
 • poszerzanie własnych kompetencji, uzyskując nowe kwalifikacje i uprawnienia w zależności od zainteresowań.