"Kształcimy zawodowo" to tytuł konferencji zorganizowanej przez naszą szkołę dla pracodawców i instytucji wspierających kształcenie branżowe. Impreza objęta była Honorowym Patronatem Starosty Świdnickiego, pana Łukasz Reszki, a tajniki zatrudniania pracowników młodocianych odkrywali zaproszeni goście:
-    Dyrektor Lubelskiej Izby Rzemieślniczej - Marcin Kusiak,
-    Wojewódzki Komendant OHP w Lublinie - Piotr Gawryszczak,
-    Współorganizator konferencji - dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży - Piotr Dziurda wraz z paniami Agnieszką Paluch, Agatą Kostecką i Katarzyną Nowak,
-    pani Anna Iwanicka z OHP w Świdniku,
-    Komendant OHP w Chełmie - Ireneusz Bielecki wraz ze specjalistą do spraw programów - panią Kamilą Mielnik,
-    Pani Jagoda Strzelińska – młodszy inspektor pracy PIP w Lublinie.

Zespół Szkół w Piaskach reprezentowały panie: Katarzyna Król – dyrektor szkoły, Agnieszka Koch - wicedyrektor szkoły, przez wiele lat zajmująca się koordynacją nauczania w Centrum Kształcenia Zawodowego w Trawnikach, Agnieszka Gładysz - kierownik szkolenia praktycznego, Anna Kudeń - opiekun praktycznej nauki zawodu, organizator spotkania.
Wzięli w niej udział również lokalni pracodawcy, u których nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu.
Prelegenci przedstawiali aspekty prawne zatrudniania pracowników młodocianych, korzyści dla pracownika, pracodawcy, OKE i szkoły prowadzącej kształcenie branżowe. Pracodawcy zadawali pytania na temat refundacji kształcenia i sposobów prowadzenia dokumentacji.
To było bardzo inspirujące owocne i spotkanie; będzie pierwszym z serii spotkań, które nasza szkołą zamierza organizować cyklicznie – co roku, aby jak najwięcej pracodawców zdecydowało się na przejście z umów szkolnych na umowy o zatrudnianiu pracownika młodocianego.

Za poczęstunek dziękujemy Mirosławowi Gieraczowi, właścicielowi Restauracji „Jankes” oraz pani Renacie Wołoszyn, właścicielce Cukierni i Lodziarni „Fabryka smaku”.

DSC_0078
DSC_0061
DSC_0063
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0069
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0072
DSC_0075
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11