W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Pan Polski, która rekrutuje uczniów z Ukrainy. W tym roku szkolnym szkołę ukończyli pierwsi uczniowie z naboru 2018/2019 w zawodach technik informatyk i technik pojazdów samochodowych. Obecnie uczniowie z Ukrainy uczą się w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich.