Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DTJS – Doskonalenie Techniki Jazdy Samochodem

Po raz kolejny w ramach zadania „Kurs motoryzacyjny” uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu doskonalenia techniki jazdy samochodem. W tym roku byli to uczniowie klasy III i IV Technikum.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W ramach zadania nr 7 - kurs komputerowy „Z CAD-em łatwiej” sześciu uczniów poszerzyło  i utrwaliło swoją wiedzę oraz nabyło umiejętności z zakresu posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania. Kurs trwał 16 godzin lekcyjnych i obejmował takie zagadnienia, jak: modelowanie części maszyn, tworzenie zespołów części, tworzenie rysunków z modeli 3D.

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W ramach zadania 8 – kurs motoryzacyjny - w dniu 30 września 2010 r. odbył się w Zespole Szkół w Piaskach „Pokaz umiejętności jazdy samochodem i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warto chcieć!

 Większość z nas plany wakacyjne wiąże z beztroskim odpoczynkiem. Są jednak i tacy, dla których przyszłość jest zbyt ważna, aby pozostawić ją swojemu biegowi.


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

DTJS – Doskonalenie Techniki Jazdy Samochodem

 

        W dniach 22 – 23 kwietnia 2010 r. odbył się wyjazd grupy 10 uczniów do Warszawy w ramach zadania 8 (kurs motoryzacyjny) na szkolenie „Akademia Jazdy – bezpieczna jazda w warunkach ekstremalnych”. Program szkolenia obejmował część teoretyczną i praktyczną.