Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Warto chcieć!

Po zakończeniu roku szkolnego 2010/2011 kolejna grupa dziesięciu uczniów Zespołu Szkół w Piaskach, tym razem z klas III T, II i III ZSZ, pod opieką pana Juliana Kapera poświęciło czas wolny od nauki na uczestnictwo w kursie zawodowym spawania metodą MIG/MAG, zdobywając dodatkowe kwalifikacje, pozwalające zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy. Kurs spawania był najchętniej wybierany przez uczniów w procesie rekrutacji.

Uczestnicy kursu zrealizowali program szkolenia taki, jak w roku ubiegłym, tj. 30 godzin zajęć teoretycznych i 180 godzin zajęć praktycznych. Kurs zakończył się oczywiście egzaminem, do którego nasi uczniowie przystąpili. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku otrzymali międzynarodowe certyfikaty i książeczki spawacza. Koszt szkolenia jednej osoby był podobny do kosztu ubiegłorocznego i wynosił ponad 3000 PLN i został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tak więc tym razem wakacje dla uczestników kursu były wyraźnie krótsze, ale zdobycie dodatkowych kwalifikacji zrekompensowało tę stratę.

W naszym projekcie przewidziany jest jeszcze jeden, niestety już ostatni, kurs zawodowy dla dziesięciu uczestników w roku szkolnym 2011/2012.

Uczestnikom gratulujemy.