Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kolejna grupa sześciu uczniów (w ramach zadania nr 7 - kurs komputerowy „Z CAD-em łatwiej”) wzięła udział w kursie komputerowym. Uczniowie poszerzyli  i utrwalili swoją wiedzę oraz nabyli nowe umiejętności z zakresu posługiwania się nowoczesnym oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania. Kurs trwał, podobnie, jak poprzedni, 16 godzin lekcyjnych i obejmował takie zagadnienia, jak: modelowanie części maszyn, tworzenie zespołów części, tworzenie rysunków z modeli 3D.

Kurs przeznaczony był dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Zakres zajęć obejmował poznanie podstawowych cech programu i korzystanie z obiektów wektorowych - zasad ich tworzenia i modyfikacji oraz wprowadzania tekstu i przygotowania do druku. Podczas zajęć omówiona została filozofia pracy z programem typu CAD, wygląd głównego okna aplikacji oraz dopasowanie programu do własnych potrzeb. W czasie kursu poruszano też tematykę zainteresowań, wykorzystania ICT, poruszania się na rynku pracy, korzyści płynących z edukacji. Na zakończenie kursu uczestnicy otrzymali zaświadczenia.

Uczniowie ćwiczyli wykorzystując program AutoCAD 2010 i Autodesk Inventor Professional 2010 firmy Autodesk,  które to programy zostały zakupione ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu taki kurs komputerowy ukończy jeszcze dwie grupy 6-osobowe.