Zasady funkcjonowania szkoły od 26 kwietnia 2021 r.
  1. Uczniowie wszystkich klas szkoły branżowej będący młodocianymi pracownikami realizują zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze.
  2. Zajęcia zawodowe praktyczne będą odbywać się stacjonarnie we wszystkich klasach.