ZEBRANIA Z RODZICAMI

21 września

Przedstawienie szkoły, informacja o maturze i EZ, Wybór Rady Rodziców, spotkania z wychowawcami klas

24 listopada

Zebrania z wychowawcami klas 4 technikum

8 grudnia

Zebrania z wychowawcami pozostałych klas

12 stycznia

Zebranie śródroczne

20 marca

Zebranie rodziców uczniów klasy maturalnej

25 maja

Zebrania z wychowawcami klas

TERMINY WYSTAWIENIA ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

2 grudnia

Oceny śródroczne w klasie maturalnej

20 grudnia

Oceny śródroczne

7 kwietnia

Oceny końcowe w klasie maturalnej

2 czerwca

Oceny końcoworoczne

TERMINY WYSTAWIENIA OCEN

16 grudnia

Oceny śródroczne dla klas 4 technikum

11 stycznia

Oceny śródroczne

21 kwietnia

Oceny końcowe w klasach 4 technikum

16 czerwca

Oceny końcoworoczne

WYDARZENIA

1 września

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

22 grudnia

Zakończenie I półrocza w klasach 4 technikum

23 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

2 stycznia

Rozpoczęcie II półrocza w klasach 4 technikum

9-21 stycznia

Egzaminy zawodowe – sesja zimowa

13 stycznia

Koniec I półrocza

16-27 stycznia

Ferie zimowe

30 stycznia

Rozpoczęcie II półrocza

6-11 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

12 kwietnia – 12 maja

Praktyki zawodowe

28 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego dla klas 4 technikum

Od 4 maja

Matura

1 czerwca

Egzaminy zawodowe (dokumentacja i elektroniczny)

23 czerwca

Zakończenie Roku Szkolnego