ZEBRANIA Z RODZICAMI

1.

23 września

Przedstawienie szkoły, informacja o maturze i EZ, Wybór Rady Rodziców, spotkania z wychowawcami klas

2.

16 listopada

Zebrania z wychowawcami klas

3.

27 stycznia

Zebranie semestralne

4.

29 marca

Zebranie Rodziców klasy maturalnej

5.

10 maja

Zebrania z wychowawcami klas

TERMINY WYSTAWIENIA OCEN

1.

17 grudnia

Oceny semestralne dla klasy maturalnej

2.

21 stycznia

Oceny semestralne

3.

21 kwietnia

Oceny końcowe w klasie maturalnej

4.

13 czerwca

Oceny końcoworoczne

TERMINY WYSTAWIENIA ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

1.

3 grudnia

Na I semestr w klasie maturalnej

2.

7 stycznia

Na I semestr

3.

1 kwietnia

Na koniec roku w klasie maturalnej

4.

3 czerwca

Na koniec roku

WYDARZENIA

1.

1 września

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

2.

23 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

3.

20 grudnia

Rozpoczęcie II semestru w klasie maturalnej

4.

Od 10 stycznia

Egzaminy zawodowe – sesja zimowa

5.

14 – 27 lutego

Ferie zimowe

6.

24 stycznia

Rozpoczęcie II semestru

7.

14-19 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

8.

29 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

9.

Od 4 maja

Matura

10.

Od 1 czerwca

Egzaminy zawodowe (dokumentacja i elektroniczny)

11.

24 czerwca

Zakończenie roku szkolnego

 

Dni dyrektorskie – wolne od zajęć dydaktycznych:

15 października 2021,

12 listopada 2021,

7 stycznia 2022,

2 maja, 4 maja 2022,

17 czerwca 2022.