Harmonogram egzaminów z kwalifikacji w zawodzie 2021 r.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

KWALIFIKACJA

DATA

GODZINA

SALA

A.69 - Eksploatacja środków transportu drogowego

11.01.2021

9:00

aula

AU.26 – projektowanie fryzur

11.01.2021

9:00

aula

TG.08 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

11.01.2021

9:00

aula

MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

11.01.2021

13:00

aula

M.42 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

11.01.2021

13:00

aula

TG.09 - prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

11.01.2021

13:00

aula

T.08 - prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

11.01.2021

13:00

aula

EE.09 -  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

20.01.2021

8:00

21

CZĘŚĆ PISEMNA (elektroniczna)

MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

12.01.2021

10:00

8

EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

12.01.2021

10:00

8

AU.26 - Projektowanie fryzur

12.01.2021

10:00

21

EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

12.01.2021

12:00

21

MG.43 - Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

12.01.2021

12:00

8 i 21 (wg list obecności)

TG.09 - Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

12.01.2021

12:00

21

 Szczegółowe listy i terminy egzaminów znajdują się w gablocie na pierwszym piętrze głównego budynku szkoły.

Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed planowanym rozpoczęciem z dowodem osobistym, długopisem z czarnym atramentem, kalkulatorem prostym, dozwolonymi przyborami w przypadku egzaminu praktycznego z kwalifikacji AU.26.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ)w sesji zimowej (styczeń luty) 2021 r.