Harmonogram egzaminów maturalnych

4 maja 2021

Godzina 9:00

Język polski 

poziom podstawowy

5 maja 2021

Godzina 9:00

Matematyka

 poziom podstawowy

6 maja 2021

Godzina 9:00

Język angielski

 poziom podstawowy

7 maja 2021

Godzina 9:00

Język angielski

 poziom rozszerzony

10 maja

Godzina 9:00

Język polski

 poziom rozszerzony

11 maja

Godzina 9:00

Matematyka

poziom rozszerzony

18 maja 2021

Godzina 9:00

Fizyka

 poziom rozszerzony

 

Na egzaminy należy zgłaszać się o godzinie 8:20 w maseczce ochronnej, z dowodem osobistym i własnym długopisem piszącym na czarno.

Na egzaminy należy zgłaszać się z własnymi przyborami dopuszczonymi przez Dyrektora CKE (informacja na stronie szkoły w zakładce DLA MŁODZIEŻY – EGZAMIN MATURALNY).